Arvonkehitys

Aurejärvi European Small & Mid Cap, R-sarja

Aurejärvi Best Global Ideas, I-sarja

Aurejärvi European Small & Mid Cap

Rahasto-osuuksien arvot 16.08.2018

I-sarja 20,3269 EUR

A-sarja 20,1218 EUR

R-sarja 19,9194 EUR

Aurejärvi Best Global Ideas

Rahasto-osuuksien arvot 16.08.2018

I-sarja 120,0452 EUR

A-sarja 118,6601 EUR

R-sarja 117,6693 EUR