Arvonkehitys

Aurejärvi European Small & Mid Cap, R-sarja

Aurejärvi Best Global Ideas, I-sarja

Aurejärvi European Small & Mid Cap

Rahasto-osuuksien arvot 17.8.2017

I-sarja 19,8521 EUR

A-sarja 19,7697 EUR

R-sarja 19,6883 EUR

Aurejärvi Best Global Ideas

Rahasto-osuuksien arvot 17.8.2017

I-sarja 109,3550 EUR

A-sarja 108,7419 EUR

R-sarja 108,4812 EUR