Arvonkehitys

Aurejärvi European Small & Mid Cap, R-sarja

Aurejärvi Best Global Ideas, I-sarja

Aurejärvi European Small & Mid Cap

Rahasto-osuuksien arvot 18.10.2018

I-sarja 19,9175 EUR

A-sarja 19,6961 EUR

R-sarja 19,4778 EUR

Aurejärvi Best Global Ideas

Rahasto-osuuksien arvot 18.10.2018

I-sarja 115,3607 EUR

A-sarja 113,9116 EUR

R-sarja 112,8436 EUR