Arvonkehitys

Aurejärvi European Small & Mid Cap, R-sarja

Aurejärvi Best Global Ideas, I-sarja

Aurejärvi European Small & Mid Cap

Rahasto-osuuksien arvot 10.12.2018

I-sarja 18,6642 EUR

A-sarja 18,4407 EUR

R-sarja 18,2204 EUR

Aurejärvi Best Global Ideas

Rahasto-osuuksien arvot 10.12.2018

I-sarja 109,1188 EUR

A-sarja 107,6543 EUR

R-sarja 106,5520 EUR