Arvonkehitys

Aurejärvi European Small & Mid Cap, R-sarja

Aurejärvi Best Global Ideas, I-sarja

Aurejärvi European Small & Mid Cap

Rahasto-osuuksien arvot 04.12.2019

I-sarja 21,6342 EUR

A-sarja 21,2494 EUR

R-sarja 20,8720 EUR

Aurejärvi Best Global Ideas

Rahasto-osuuksien arvot 04.12.2019

I-sarja 127,4060 EUR

A-sarja 124,9563 EUR

R-sarja 122,9492 EUR