Arvonkehitys

Aurejärvi European Small & Mid Cap, R-sarja

Aurejärvi Best Global Ideas, I-sarja

Aurejärvi European Small & Mid Cap

Rahasto-osuuksien arvot 17.04.2019

I-sarja 20,8436 EUR

A-sarja 20,5506 EUR

R-sarja 20,2625 EUR

Aurejärvi Best Global Ideas

Rahasto-osuuksien arvot 17.04.2019

I-sarja 122,3159 EUR

A-sarja 120,4206 EUR

R-sarja 118,9371 EUR