Arvonkehitys

Aurejärvi European Small & Mid Cap, R-sarja

Aurejärvi Best Global Ideas, I-sarja

Aurejärvi European Small & Mid Cap

Rahasto-osuuksien arvot 11.12.2017

I-sarja 20,0565 EUR

A-sarja 19,9352 EUR

R-sarja 19,8153 EUR

Aurejärvi Best Global Ideas

Rahasto-osuuksien arvot 11.12.2017

I-sarja 115,1966 EUR

A-sarja 114,3325 EUR

R-sarja 113,8411 EUR