Arvonkehitys

Aurejärvi European Small & Mid Cap, R-sarja

Aurejärvi Best Global Ideas, I-sarja

Aurejärvi European Small & Mid Cap

Rahasto-osuuksien arvot 21.6.2017

I-sarja 18,9825 EUR

A-sarja 18,9215 EUR

R-sarja 18,8613 EUR

Aurejärvi Best Global Ideas

Rahasto-osuuksien arvot 21.6.2017

I-sarja 108,6403 EUR

A-sarja 108,1326 EUR

R-sarja 107,9744 EUR