Arvonkehitys

Aurejärvi European Small & Mid Cap, R-sarja

Aurejärvi Best Global Ideas, I-sarja

Aurejärvi European Small & Mid Cap

Rahasto-osuuksien arvot 24.06.2019

I-sarja 20,1622 EUR

A-sarja 19,8567 EUR

R-sarja 19,5564 EUR

Aurejärvi Best Global Ideas

Rahasto-osuuksien arvot 24.06.2019

I-sarja 119,4836 EUR

A-sarja 117,5007 EUR

R-sarja 115,9235 EUR