Arvonkehitys

Aurejärvi European Small & Mid Cap, R-sarja

Aurejärvi Best Global Ideas, I-sarja

Aurejärvi European Small & Mid Cap

Rahasto-osuuden arvo 22.5.2017

I 18,3011 EUR

A 18,2512 EUR

R 18,2021 EUR

Aurejärvi Best Global Ideas

Rahasto-osuuksien arvot 22.5.2017

I-sarja NAV 107,7651

A-sarja NAV 107,3143

R-sarja NAV 107,2103