Arvonkehitys

Aurejärvi European Small & Mid Cap, R-sarja

Aurejärvi Best Global Ideas, I-sarja

Aurejärvi European Small & Mid Cap

Rahasto-osuuksien arvot 22.2.2018

I-sarja 20,5065 EUR

A-sarja 20,3580 EUR

R-sarja 20,2113 EUR

Aurejärvi Best Global Ideas

Rahasto-osuuksien arvot 22.2.2018

I-sarja 116,8149 EUR

A-sarja 115,7997 EUR

R-sarja 115,1637 EUR