Arvonkehitys

Aurejärvi European Small & Mid Cap, R-sarja

Aurejärvi Best Global Ideas, I-sarja

Aurejärvi European Small & Mid Cap

Rahasto-osuuksien arvot 16.01.2020

I-sarja 22,4394 EUR

A-sarja 22,0246 EUR

R-sarja 21,6181 EUR

Aurejärvi Best Global Ideas

Rahasto-osuuksien arvot 16.01.2020

I-sarja 133,1022 EUR

A-sarja 130,4508 EUR

R-sarja 128,2646 EUR