Arvonkehitys

Aurejärvi European Small & Mid Cap, R-sarja

Aurejärvi Best Global Ideas, I-sarja

Aurejärvi European Small & Mid Cap

Rahasto-osuuksien arvot 15.02.2019

I-sarja 19,7552 EUR

A-sarja 19,4971 EUR

R-sarja 19,2430 EUR

Aurejärvi Best Global Ideas

Rahasto-osuuksien arvot 15.02.2019

I-sarja 117,1270 EUR

A-sarja 115,4278 EUR

R-sarja 114,1202 EUR