Arvonkehitys

Aurejärvi European Small & Mid Cap, R-sarja

Aurejärvi Best Global Ideas, I-sarja

Aurejärvi European Small & Mid Cap

Rahasto-osuuksien arvot 19.10.2017

I-sarja 19,9657 EUR

A-sarja 19,8623 EUR

R-sarja 19,7600 EUR

Aurejärvi Best Global Ideas

Rahasto-osuuksien arvot 19.10.2017

I-sarja 112,5174 EUR

A-sarja 111,7707 EUR

R-sarja 111,3873 EUR