Ajankohtaista

11 syys

AUREJÄRVI-RAHASTOJEN KAMPANJA UUSILLE MERKINNÖILLE 3.10. – 30.12.2018

Aurejärvi European Small & Mid Cap- rahasto täytti virallisesti 10 vuotta 25.8.2018. Lanseeraamme tämän kunniaksi kampanjan Aurejärvi European Small & Mid Cap- sekä Best Global Ideas- uusille rahastomerkinnöille 3.10.-31.12.2018 väliseksi ajaksi. Suoraan asiakkaalta Aurejärvi Varainhoito Oy:lle tulleiden rahastomerkintöjen merkintä- ja lunastuspalkkiot ovat kampanjan aikana 0 % (pl. Best Global Ideas- rahaston tuottosidonnainen lunastuspalkkio). Rahastot ovat osakemarkkinoille sijoittavia UCITS- rahastoja ja ne ovat auki päivittäin merkinnöille ja lunastuksille.

Aurejärvi Varainhoito Oy:n hallinnoimia Sijoitusrahasto Aurejärvi European Small & Mid Capia ja Sijoitusrahasto Aurejärvi Best Global Ideasia koskeva kampanja pidetään 03.10.2018 – 31.12.2018 välisenä aikana, jolloin kaikki halukkaat voivat merkitä A- osuussarjaa, jonka minimimerkintämäärä kummassakin sijoitusrahastossa on 500.000 euroa ja I- osuussarjaa, jonka minimimerkintä kummassakin sijoitusrahastossa on 5.000.000 euroa viidessä (5) tasaerässä alle minimimerkintämäärän seuraavasti:

Ensimmäinen erä (20 %) A-osuussarjan osalta vähintään 100.000 euron minimimerkintämäärästä ja I-osuussarjan osalta vähintään 1.000.000 euron minimimerkintämäärästä 03.10. – 31.12.2018 välisenä aikana merkinnän yhteydessä ja seuraavat neljä (4) erää seuraavasti: toisen erän merkintä 30.3.2019, kolmannen erän merkintä 30.6.2019, neljännen erän merkintä 30.9.2019 ja viidennen erän merkintä 30.12.2019. Rahastoyhtiö lähettää asiakkaalle noin viikkoa ennen merkinnän maksupäivää rahaston tilitiedot sähköpostitse. Kampanjaan osallistuva merkitsijä sitoutuu ensimmäisen merkinnän yhteydessä tekemään edellä mainitut merkinnät.

Mahdolliset lisäsijoitukset voidaan kohdistaa samaan osuussarjaan kuin rahastokampanjan aikana.

Rahastojen arvonkehitykseen ja uusimpiin kuukausikatsauksiin voi tutustua oheisen linkin kautta:
http://www.aurejarvivarainhoito.fi/arvonkehitys/.

Rahastojen säännöt ja avaintietoesitteet löytyvät osoitteesta http://www.aurejarvivarainhoito.fi/rahastodokumentit/.

Merkintään vaadittavat dokumentit saat olemalla sähköpostitse yhteydessä info[a]aurejarvi.fi , soittamalla 040-842 8460 tai www-sivujemme kautta kohdasta http://www.aurejarvivarainhoito.fi/merkitse-rahastoa/.

Mukavaa syksyä.