Ajankohtaista

29 touko

AUREJÄRVI-RAHASTOJEN KAMPANJA UUSILLE MERKINNÖILLE 29.5. – 5.7.2019

Aurejärvi Varainhoito Oy:n hallinnoimia rahastoja Sijoitusrahasto Aurejärvi European Small & Mid Capia ja Sijoitusrahasto Aurejärvi Best Global Ideasia koskeva kampanja pidetään 29.5.2019 – 5.7.2019 välisenä aikana, jolloin A-osuussarjaa, jonka minimimerkintämäärä kummassakin sijoitusrahastossa on 500.000 euroa ja I-osuussarjaa, jonka minimimerkintä kummassakin sijoitusrahastossa on 5.000.000 euroa, voidaan merkitä viidessä (5) tasaerässä alle minimimerkintämäärän seuraavasti:

Ensimmäinen erä (20 %) A-osuussarjan osalta vähintään 250.000 euron minimimerkintämäärästä ja I-osuussarjan osalta vähintään 2.500.000 euron minimimerkintämäärästä 29.5. – 5.7.2019 välisenä aikana merkinnän yhteydessä ja seuraavat neljä (4) erää seuraavasti: toisen erän merkintä 30.9.2019, kolmannen erän merkintä 30.12.2019, neljännen erän merkintä 30.3.2020 ja viidennen erän merkintä 30.6.2020. Rahastoyhtiö lähettää asiakkaalle noin kaksi viikkoa ennen merkinnän maksupäivää rahaston tilitiedot sähköpostitse. Kampanjaan osallistuva merkitsijä sitoutuu ensimmäisen merkinnän yhteydessä tekemään edellä mainitut merkinnät. Mikäli kampanjan mukainen minimimerkintäraja ei täyty, Rahastoyhtiöllä on oikeus muuntaa omistus rahasto-osuudenomistajien yhdenvertainen kohtelu huomioon ottaen koskemaan sitä rahasto-osuussarjaa, jonka minimimerkinnän suuruutta omistus vastaa kampanjan ulkopuolella.

Mahdolliset lisäsijoitukset voidaan kohdistaa samaan osuussarjaan kuin rahastokampanjan aikana.

Rahastojen arvonkehitykseen ja uusimpiin kuukausikatsauksiin voi tutustua oheisen linkin kautta:
http://www.aurejarvivarainhoito.fi/arvonkehitys/.

Rahastojen säännöt ja avaintietoesitteet löytyvät osoitteesta http://www.aurejarvivarainhoito.fi/rahastodokumentit/.

Merkintään vaadittavat dokumentit saat olemalla sähköpostitse yhteydessä info[a]aurejarvi.fi, soittamalla 040-842 8460 tai www-sivujemme kautta kohdasta http://www.aurejarvivarainhoito.fi/merkitse-rahastoa/.

Mukavaa kesän alkua.