Aurejärvi rahastojen lisäarvo

Aurejärvi rahastojen lisäarvo

  • Rahaston kautta ammattimainen hajautus n.25-40 osakkeeseen
  • Läpinäkyvyys, sijoitamme vain kohteisiin, joihin uskomme ja panostamme myös omia varoja
  • Verotehokas; myyntivoittojen vero rahaston sisällä 0 %
  • Yhtiöiden osingot maksetaan rahaston sisään ja ne kasvattavat rahaston tuottoa (riippuen verosopimuksista; osa maista perii lähdeveron osingoista, osa maksetaan rahastolle verovapaasti)
  • Kaupankäyntikustannukset ovat alhaiset ja rahastoilla tyypillisesti alhainen kiertonopeus
  • Verotus ei vaikuta salkunhoitoon, voidaan myydä tavoitetasoille nousseet osakkeet ilman ”veropeikkoa” ja etsiä uusia sijoituskohteita
  • Rahastojen osakepaino voi olla 0-100 % välillä. Normaalitilanteissa osakepaino 80-100 %, poikkeustilanteissa (mm. osakkeiden tavoitetasojen saavuttaminen & vakava markkinahäiriö) osakepaino voidaan hetkellisesti viedä hyvinkin alas
  • Rahastojen säännöt ovat joustavia, voimme poistua markkinoilta, joissa nousupotentiaali on saavutettu ja siirtyä seuraavalle/seuraaville markkinoille