Mitä emme tee

Vältämme asiakkaan kannalta epäedullisia ja kalliita sijoitustapoja ja -instrumentteja.

Asiakkaan etu toiminnan lähtökohtana

Mitä emme tee

Sijoitamme pitkäjänteisesti eli sijoitusten vaihtuvuus ja kaupankäynti ovat tyypillisesti vähäistä alentaen kustannuksia.

  • Emme suosi suomalaisia osakkeita.
  • Emme käytä varainhoidossa monimutkaisia ja kalliita instrumentteja.
  • Emme seuraa vertailuindeksejä emmekä tee piiloindeksointia.

Tavoitteenamme on minimoida asiakkaan kaupankäyntikulut ja turhat transaktiot.