Yksilöllinen rahastovarainhoito

RAHASTOVARAINHOIDON PROSESSI

Tutustu alla tarkemmin rahastovarainhoidon aloittamiseen, sijoitussuunnitelman tekoon ja raportointiin.

TILANTEEN KARTOITUS

  • Taloudellinen tilanne: tulot, menot, varallisuus ja verotus
  • Tarpeet ja toiveet: allokaatio, hajautus, riski, perintösuunnittelu, sijoitustavoitteet ym.
  • Sijoituskokemuksen ja -tietämyksen kartoitus

SOPIMUS/SUUNNITELMA

  • Varainhoitosopimuksen teko ja tilinavaukset säilyttäjäpankkiin
  • Aurejärvi Varainhoito neuvottelee rahastoyhtiöiden kanssa sopimukset
  • Aurejärvi Varainhoito tekee käytettävistä rahastoista analyysit, käydään läpi mm. tilinpäätökset

ALOITUS

  • Sijoitukset tehdään osissa ajallisen riskin hajauttamiseksi, normaalitilanteessa 3-12kk aikana ja 2-4 erässä
  • Sijoituskokemuksen ja -tietämyksen kartoitus

YHTEYDENPITO

  • Salkkuraportit 4 kertaa vuodessa
  • Säännöllinen molemminpuolinen yhteydenpito, asiakaspalvelusta vastuussa joko Aurejärven ja/tai jakelijayhteistyökumppanin nimetty henkilö

VARAINHOITOPALKKION MÄÄRÄYTYMINEN

Salkun koko Yli 500teur yli 1Meur yli 5Meur Yli 10Meur
Varainhoitopalkkio (p.a.)
Arvolisävero 24 % lisätään varainhoitopalkkion päälle
0,95 %* 0,85%* 0,75 %* 0,55 %*

* Siltä osin kun käytetään omia rahastoja varainhoitopalkkio on 0 %