Sijoitusfilosofia

Etsimme erinomaisen riski-tuotto suhteen tarjoavia edullisia osakkeita listausmaasta riippumatta.

Sijoitamme omia varoja samalla tyylillä ja samoihin kohteisiin

Sijoitusfilosofia

Sijoituspäätöksemme perustuvat itsenäiseen arvonmääritykseen. Sijoituspäätökset tehdään arvosijoittamisen periaatteilla poimimalla näkemyksemme mukaan parhaita riski-tuotto suhteen tarjoavia osakkeita. Suosimme edullisia, hyviä osingonmaksajia niiden listausmaasta riippumatta.

Laaja-alainen ja pitkä kokemus sijoittamisen eri osa-alueista, varsinkin vähemmän likvideistä osakkeista (kokoluokka 100Meur-1Mrd). Sijoitamme omia varoja samalla tyylillä ja samoihin kohteisiin kuin asiakkaidenkin-> ei intressiristiriitaa varainhoitajan ja asiakkaan välillä.

Millaisia yhtiöitä etsimme? Yhtiöitä, joilla on vahva tase, stabiili tuloksentekokyky, matala valuaatio ja hyvä osingonmaksukyky.