Varainhoito

Asiakkaan ja varainhoitajan luottamuksellinen suhde on ensi arvoisen tärkeää. Sijoitamme omia varoja samalla tyylillä ja samoihin kohteisiin kuin asiakkaidenkin.

Täyden valtakirjan omaisuudenhoitopalveluita

Varainhoito

Sijoitustoimintaa varten laadimme asiakkaan kanssa omaisuudenhoitosopimuksen. Aurejärvi Varainhoito hallinnoi asiakkaan nimissä olevaa ja asiakkaan säilytysyhteisössä olevaa omaisuutta valtakirjalla omaisuudenhoitosopimuksessa määritellyin ehdoin.

Tarjoamme ainoastaan täyden valtakirjan omaisuudenhoitopalveluita.

Asiakkaan ja varainhoitajan luottamuksellinen suhde on ensi arvoisen tärkeää. Sijoitamme omia varoja samalla tyylillä ja samoihin kohteisiin kuin asiakkaidenkin.

Raportoimme asiakkaillemme omaisuuden kehittymisestä kvartaaleittain tai sovitun mukaisesti.

RAHASTOVARAINHOITO

RAHASTOVARAINHOITO

Tutustu rahastovarainhoidon mahdollisuuksiimme. Lue lisää miten pääset helposti sijoittamisen alkuun.

YKSILÖLLINEN VARAINHOITO

YKSILÖLLINEN VARAINHOITO

Lue yksilöllisen varainhoidon palveluistamme ja tutustu varainhoitoprosessiimme.

SALKUNHOITAJAT

SALKUNHOITAJAT

Salkunhoitajamme omaa pitkän kokemuksen yksilöllisestä varainhoidosta.

OMAISUUTESI LUOTETTAVISSA KÄSISSÄ

Aurejärvi Varainhoidolla on pitkä ja menestyksekäs toimintahistoria. Yksilölliseen varainhoitoon ja rahastoihin sijoitettu varallisuus on yli 100 miljoonaa euroa. Aurejärvi Groupin hallinnoima ja sijoittama varallisuus on yli 800 miljoonaa euroa.